Vittoria Larossa

Novembre 2017 92kg – Luglio 2018 65kg