Italia Vestuto

Ottobre 2018 93kg – Luglio 2018 78kg